කල් ඉකුත් වූ 2019 ඉස්තාන්බුල් ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදර්ශනයට හවාටෙයිම් වෛද්‍යවරයා සහභාගී විය

කල් ඉකුත් වූ 2019 ඉස්තාන්බුල් ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදර්ශනය මාර්තු 28 වන දින ඉස්තාන්බුල් ටුයාප් ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානයේදී උත්කර්ෂවත් ලෙස විවෘත විය. ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය උපකරණවල වැදගත් සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස හ්වාටයිම් මෙඩිකල් 24 වන තුර්කි ඉස්තාන්බුල් ප්‍රදර්ශනයේදී සිය මංගල දර්ශනය ආරම්භ කළේය.

Hwatime Medical Attended the 2019 Istanbul International Medical Equipment Exhibition Expomed-1

තුර්කියේ සහ යුරේසියාවේ වෛද්‍ය උපකරණ, උපකරණ සහ තාක්‍ෂණ ප්‍රදර්ශනය කරන සහ නවතම වෛද්‍ය ප්‍රවණතා සහ විද්‍යාත්මක සිදුවීම් නිරීක්ෂණය කළ හැකි විශාලතම ප්‍රදර්ශනය ලෙස, EURPOMED EURASIA 2019 මාර්තු 28 සිට 30 දක්වා සෞඛ්‍ය සේවා කර්මාන්තයේ තීරණ ගන්නන් එකට ගෙන එයි 26 වන වරටත් ඉස්තාන්බුල්. මෙම ප්‍රදර්ශනයට රටවල් 42 ක ප්‍රදර්ශකයින් 850 ක් සහභාගී වූ අතර රටවල් 90 ක ජාත්‍යන්තර අමුත්තන් 6,104 ක් ඇතුළුව 35,832 ක් වූ වෘත්තිකයන් ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණියහ.

වෛද්‍ය විශ්ලේෂණය, රෝග විනිශ්චය, ප්‍රතිකාර, පුනරුත්ථාපන නිෂ්පාදන, උපකරණ, පද්ධති, තාක්‍ෂණ, උපකරණ සහ රෝහල් විසඳුම් සඳහා වසර 25 ක් පුරාවට කලාපයේ ප්‍රමුඛතම ප්‍රදර්ශනාගාරය වනුයේ එක්ස්පෝම්ඩ් ය. තුර්කියේ ප්‍රමුඛතම සෞඛ්‍ය සේවා සිදුවීම ලෙස, තුර්කියේ සහ තීරණාත්මක අසල්වැසි යුරේසියානු වෙළඳපොලේ ප්‍රධාන තීරණ ගන්නන් සමඟ එක්ස්පෝම්ඩ් විසින් වෛද්‍ය අංශයට සැපයුම්කරුවන් මුහුණට මුහුණ බලා ගනී.

Hwatime Medical Attended the 2019 Istanbul International Medical Equipment Exhibition Expomed-2

තුර්කි වෙළෙඳපොළ විවෘත කිරීමටත්, පාරිභෝගිකයින්ගේ වර්තමාන වෙළෙඳපොළ තත්ත්වය සහ අනාගත ප්‍රවණතා විශ්ලේෂණය කිරීමටත්, සාර්ථක මොනිටර නිෂ්පාදන ලබා දීමටත් හවාටයිම් මෙඩිකල් ආයතනයට මෙම ප්‍රදර්ශනය ඉතා වැදගත් වේදිකාවකි.

Hwatime Medical Attended the 2019 Istanbul International Medical Equipment Exhibition Expomed-3

මෙම ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී වීම සඳහා, හ්වාටයිම් මෙඩිකල් ආයතනය සියළුම අංශයන්හි, විශේෂයෙන් නිෂ්පාදන කාර්ය සාධනය ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ අංගයන්ගෙන් පූර්ණ සූදානමක යෙදී ඇත. උසස් ප්‍රමිතියේ නිෂ්පාදන පාරිභෝගිකයින්ගේ පැසසුමට ලක්ව ඇති අතර, මෙම ප්‍රදර්ශනයේදී Hwatime Medical ඉතා සතුටුදායක ප්‍රතිඵල ලබා ඇත. නිෂ්පාදන කාර්ය සාධනය විදහා දැක්වීම තුළින් පාරිභෝගිකයින්ට හ්වාටයිම් නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් පිළිබඳ වැඩි අවබෝධයක් ඇත. ගනුදෙනුකරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් සහයෝගීතාවයේ දැඩි අදහස ප්‍රකාශ කර ඇත. සමහර ගනුදෙනුකරුවන් ගනුදෙනු කර ඇති අතර සමහර පාරිභෝගිකයින් එම ස්ථානයේම ඒකක 500 මොනිටර ඇණවුම් කළහ.

Hwatime Medical Attended the 2019 Istanbul International Medical Equipment Exhibition Expomed-4

මෙම ප්‍රදර්ශනය තුළින් අපේ පාරිභෝගිකයින් විසින් Hwatime නිෂ්පාදන පිළිබඳ අවබෝධය වැඩි කර ගත් අතර ජාත්‍යන්තර මොනිටර වෙළෙඳපොළ පුළුල් කර තිබේ. තුර්කිය ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය ප්‍රදර්ශනය සාර්ථකව නිම කරන ලදි.


තැපැල් වේලාව: අප්රේල් -2014-09